JJ pracant mužíček (69)

I am just a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...

Domov můj, Pilsen, Czechia Joined July 2017 Active 7 hours ago