Padi yang hijau bertanda suburnya tanah di tangse

in #aceh4 years ago (edited)

image
Padi ini asli berasal dari tangse yang memiliki cita rasa dan khas aromanya berbau sedap. Padi ataupun beras tangse sangat terkenal di seluruh aceh sejak dari dulu hingga sekarang.
image
Di tangse memiliki tanah yang sangat subur, maka terbukti padi memiliki daun yang sangat hijau, bahwaa itu bukti bertandanya tanah subur dan memiliki saluran air sungai sangat cukup.
image
Selain padi ataupun beras yang terkenal, tangse juga memiliki kekayaan alam, seperti tambang emas, durian, dll

Sort:  

Bereh awak pajoh breuh tangse, peu na le umong digampong, bek kamaen steemit le kajak meueu mantong sithon merumpok peng 60 jt kabereh hahaha

Hahaha, nyoe teungoh meueu bg, uroe nyoe istirahat siat, ban dua beuna bg, steemit beuna, meueu emang ka wajeb na nyan, haha

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50479.87
ETH 4331.72
BNB 573.20
SBD 6.24