kenangan indah

in #aceh2 years ago

dro keu droe
Inilah episode terakhir doa harian Ramadhan bereferensi dari amalan Raja Aulia syeh Abdul Qadir Al -Jilany

Artinya
Ya Allah
Limpahkanlah rahmat kepada diriku pada saat ini
Karuniailah daku dengan taufiq dan keterpeliharaan
Sucikanlah hatiku dari fitnah yang membara
Wahai Zat yang mengasihi hamba-hamba-NYA yang mukmin

Ya Allah
Tuhan bulan Ramadhan
Penurun Al-Qur'an
Kini bulan Ramadhan akan pergi
Ya Tuhanku
Aku berlindung kepada-MU dengan wajah-MU yang mulia
Bila hingga terbitnya fajar malam ini atau selesainya bulan Ramadhan
Aku masih memiliki dosa terhadap-MU
Atau kesalahan yang menyebabkan-MU hendak mengazabku saat aku menemui-MU
Ampunilah daku dengan kemuliaan-MU dan kedermawanan-MU
Wahai Zat yang paling pengasih diantara para pengasih
Ya Allah
Sampaikanlah selawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya
sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha bijaksana
Wahai Zat yang mengatur segala urusan
Wahai yang membangkitkan orang-orang dalam kubur
Wahai yang mengalirkan lautan
Wahai Zat yang memberi kemampuan melelehkan besi kepada Nabi Daud
Sampaikanlah selawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya
Wahai Allah
Jadikanlah puasaku ini dengan syukur dan diterima atas apa yang Engkau ridhai dan yang diridhai oleh Rasul-MU
Yang batang selalu erat dengan akarnya berkat junjungan kami, Nabi Muhammad dan keluargannya yang suci
Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam

Sekianlah episode doa harian bulan Ramadhan
Syukran atas pertisipasi teman-teman semua
Maafkan dan koreksi atas kesalahannya

photo_2019-03-06_22-29-08.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by greensioux from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.