My Actifit Report #112 - Cycling [EN/PL]

in #actifit3 years ago (edited)

DSC_0430 3(1).jpg

[EN] Yesterday I assumed that I would probably choose a mountain bike today, but due to the fact that the wind stopped blowing so much, I decided to use my road bike, which can be seen in the title photo. When I left home I didn't have any plan in my head, just ride, so I decided that the easiest way was to go to Binche, less than 20 km from Mons, where this year the Belgian Cycling Championships took place. Even more excitement awaits cycling enthusiasts from this small town and the whole southern Belgium region in July next year, when the second stage of the cult Tour de France will start from Binche, I hope that I will also be there to support the best riders of the world.

Today, however, I got lost again in Binche, but it was a good thing, the narrow streets of the old town and the old fortified walls surrounding it make me possible to lose orientation, so with some relief I left Binche and headed towards Charleroi, But this city was not my goal, because firstly, too far for today's ride, and secondly, this city is not interesting from the cycling point of view and would have to squeeze through the crowded streets, which is not a pleasure. I prefer free spaces and rural landscapes rather than driving around the city. That's why at some point I turned from the main road into a dirt (but asphalt) path, and then I chose the option in Garmin "drive home".

I have to admit that it was a hit on the bull's eye, it led me home on the fastest road, and I avoided the main roads, which I was most satisfied with. On the way, I got to know new sections of bicycle paths only, which I didn't know, and most importantly, I got to know the route to Binche without driving on the main road Mons - Binche.

[PL] Wczoraj zakładałem, że najprawdopodobniej wybiorę dziś rower górski, ale w związku z tym, że wiatr przestał tak mocno wiać zdecydowałem się jednak na szosówkę, co widać na zdjęciu tytułowym. Gdy wyjechałem z domu nie miałem, żadnego celu w głowie, więc postanowiłem, że najprościej będzie pojechać do Binche, miejscowości oddalonej o niespełna 20 km od Mons, gdzie w tym roku odbywały się mistrzostwa Belgii w kolarstwie ze startu wspólnego. Jeszcze większe emocje czekają miłośników kolarstwa z tego niewielkiego miasteczka i całej południowej Belgi w lipcu przyszłego roku, gdy z Binche wystartuje drugi etap kultowego Tour de France, mam nadzieję, że będę tam również żeby kibicować najlepszym kolarzom świata.

Dziś jednak znowu zabłądziłem w Binche, ale na dobre to wyszło, wąskie i ciasne uliczki starego miasta i otaczających go starych murów warownych sprawiają, że można stracić orientację, więc z pewną ulgą wyjechałem z Binche i skierowałem się stronę Charleroi, jednak te miasto nie było moim celem, bo po pierwsze za daleko na dzisiejszą przejażdżkę, a po drugie miasto to nie jest ciekawe z kolarskiego punktu widzenia i musiałby się przeciskać przez zatłoczone uliczki, co nie należy do przyjemności. Bardziej od jazdy po mieście wolę wolne przestrzenie i wiejskie krajobrazy. Dlatego też w pewnym momencie skręciłem z głównej drogi na polną (ale asfaltową) ścieżkę, a następnie wybrałem opcję w Garminie "prowadź do domu".

Muszę przyznać, że był to strzał w dziesiątkę, poprowadził mnie najszybszą drogą do domu, a na dodatek uniknąłem głównych dróg, z czego byłem najbardziej zadowolony. Po drodze poznałem nowe odcinki ścieżek tylko rowerowych, których nie znałem, a co najważniejsze poznałem trasę do Binche bez jazdy po głównej drodze Mons - Binche.


DSC_0432 3(1).jpg

DSC_0436 3(1).jpg

screenshot-www.endomondo.com-2018.12.11-23-17-30.png

STRAVARELIVE

My December stats: total distance 60,97 km (to reach goal 250,03 km)


SportDistanceTime
Running0 km0 s
Walking10,94 km1h:59m:11s
Cycling50,03 km2h:01m:59s
Indoor cycling0 km0 s

Current Rank: 36.5
Curent Balance: 20166.72 AFIT


Have fun and enjoy your movement!20579
Cycling, Walking

Sort:  

Well done browery and beautiful landscape were you cycling in today!

Thanks, I enjoy it too :D

Congratulations! Your high quality cycling content caught our attention and earned you a reward, in the form of an upvote and resteem. Keep the pedals spinning, fellow cyclist. Your article now has a chance to get curated and featured under the weekly round-up of our Cyclefeed blog. Thank you for using #cyclefeedLearn more about our cycling project on Steemit by clicking on the banner above and join our community on Discord.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 63.125 AFIT tokens for your effort in reaching 20579 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 5.74% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial