You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nederlandstaligen verenig u :)

in #alldutch2 years ago

@onnovocks en @soyrosa hebben gelijk hierin..het animo is niet echt hoog MAAR het is wel super fijn als er nieuwe mensen zijn dat er iets is waar naar door te verwijzen is...ik schrijf af en toe in het Nederlands puur omdat ik dat chill vind om te doen, maar dat is niet echt omdat er een doelgroep voor is idd..

MAAR: awesome initiatief wel!

Sort:  

Precies, en misschien niet helder in mijn post maar dat is ook mijn doel. Ik denk dat de eerste posts in het Nederlands ook meer in de informerende sfeer worden. En wie weet blijven er mensen hangen die Nederlands meer chill vinden en anders stromen ze door naar de Engelse of andertalige communities en/of posts. Zolang we de steem spririt maar uitdragen :)