You are viewing a single comment's thread from:

RE: Het grote voorlezen

in #alldutch3 years ago

t is toch ook godgeklaagd allemaal, vooral dat screenshot van teletext in combinatie met die 2 miljard kostende dividend belasting afschaffing: tekenend voor een soort surrealistische waanzin.

Misschien kunnen we wel stellen: Neo-Liberalisme verwordt gaandeweg tot Neo-Surrealisme....