5.6 Milyar $ Ahşap Gökdelen (Japonya)

in #amazing4 years ago

Japonya 350 metre uzunluğunda ve 5.6 milyar dolar gibi bir rakam ile dünyanın en büyük ahşaptan gökdeleni yapmaya hazırlanıyor.Bütçeye bakar mısınız?Bu nasıl bir büyüklük,şimdi bu arkadaşlar birde bunu depreme dayanıklı ve akıllı sistem ile donatırlar tam olur. Yapımını üstlenen firmanın adı Sumitomo Forestry Co.Projenin ismine ise W350 adını vermişler.
Projede dikkat çeken kısımlardan diğeri ise neredeyse tamamının ahşap ile donatılıp yapılıyo olması.Yapılan açıklamalara göre sadece %10 u gibi bir miktarda çelik kullanılacak.Ancak şöyle bir durum söz konusu projenin tamamlanması 15-20 yılı bulabilecek.Çok fazla uzak değil mi sizcede bu tarih?

Gün geçtikçe artan ahşap binalar ve gökdelenler arasında şuanki en yüksek binalar arasında yüksekliği 53 metreyi bulan bina Kanada nın Vancouver şehrinde yer almaktadır.Ayrıca yapımına devam edilen River Beech Tower ise 250 metre ile bu yarışta yer alıyor.

image

header.gif

Sort:  

Enazından böyle bir düşünceye girişip böyle birşeye cesaret etmeleri bile harika! O tarihi biliyor olmasına rağmen bu işe evet demişler. Sonucunda olsa da olmasa da helal olsun.

You got a 3.01% upvote from @postpromoter courtesy of @googletr!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

This post has received gratitude of 1.76 % from @appreciator thanks to: @googletr.

Sumitomo Forestry Co'ya helal olsun valla büyük risk almışlar. Eğer bu bina yapılırsa çok büyük adım olur. Tebrik etmek lazım büyük bir işe baş koymuşlar.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35832.76
ETH 2364.43
USDT 1.00
SBD 3.95