Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Congratz, your post has been resteemed and, who knows, will maybe appear in the next edition of the #dailyspotlights (Click on my face if you want to know more about me...)
Check the rules of the Daily Spotlights if you want to nominate someone!
Pixresteemer is also listed as promoter on The Steemians Directory

Hierzé, lang niet gezien hier ;-)

Opleidingen en examens en zo... Komt wel weer ooit hoop ik ;)

Oeps... en in wat? En... geslaagd?

Ik ben vorig jaar begonnen met TKO voor ASO diploma en omdat ik bijna alles, op 3 modules na, gehaald had in een half jaar, dacht ik dat het slim zou zijn om alvast met een creditcontract toegepaste informatica te gaan studeren, erbij, samen met die 3 andere modules, maar dat valt toch best tegen, is veel zwaarder dan ik had verwacht, programmeren, zo zonder voorkennis... Dus nu al dagen uittreksels aan het maken en video's met uitleg bekijken om het toch proberen te halen allemaal. Maandag hebben we een permanente evaluatie en vanaf de 13de examens. Daarna zien we wel verder, eerst die examens proberen te halen...

wow, chapeau!!!!
Ik denk zelf ook om iets met informatica te gaan doen... maar ja, ben al 50 hé... een beetje drempelvrees...
Aan de andere kant, nu een nieuwe job vinden is mission impossible...

Het is een knelpuntberoep zeggen ze, dus ik zou ervoor gaan als je de kans krijgt...

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41444.37
ETH 3069.22
USDT 1.00
SBD 4.62