Birdchain Art Challenge EN/CZ

in #artlast year (edited)

BIRDCHAIN ART and Design CONTEST - Read Carefully

From Birdchains Facebook page

Following the success of the last contest, we want to continue engaging with our community and give you more opportunities for earning awesome stuff!

For the art contest you must:

Draw or Design (by hand or by using any digital means) something related to Birdchain or what Birdchain represents (rewarding, sharing economy, etc.).

Share this post on your profile's timeline with your design.

The winners will be the ones with more engagement on the post.

PRIZES:

1st Place: 25k BIRDs, 1 Birdchain T-Shirt, 1 Birdchain Coin (Memorabilia), an exclusive interview for Birdchain's Medium.
2nd Place: 15k BIRDs
3rd Place: 10k BIRDs

...more can be found on https://www.facebook.com/birdchain.io/photos/a.1988747884695496/2425094571060823/?type=3&theater

https://www.birdchainapp.com/
https://www.birdchain.io
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.birdchain.app
https://coinmarketcap.com/currencies/birdchain/


CZE version

Po úspěchu poslední soutěže se Birdchain royhodl pokračovat v komunikaci s komunitou a poskytnout jim více příležitostí k vydělávání BIRD tokenů! A to "Uměleckou soutěž".

Pro uměleckou soutěž musíte

  • Nakreslit nebo navrhnout (ručně nebo pomocí jakýchkoli digitálních prostředků) něco, co souvisí s Birdchainem, nebo co představuje Birdchain (odměňování, sdílení ekonomiky atd.).
  • Sdílejte tento příspěvek na časové ose vašeho profilu se svým designem.
  • Vítězové budou ti, kteří mají na post větší reakci

CENY:

  1. místo: 25k BIRDs, 1 Birdchain tričko, 1 Birdchain mince (Memorabilia) - tu mám doma a je suprová (mohu ji vyfotit a hodit to tady na Steemit...), exkluzivní rozhovor pro Birdchain's Medium kanál.
  2. místo: 15k BIRD
  3. místo: 10 000 BIRD

ZPŮSOBILOST (tím se vaše účast bude počítat):

1 - Sdílejte tento příspěvek a zveřejněte jej na svém účtu Facebook.
2 - Nezapomeňte do návrhu přidat svůj design.
3 - Ozvěte se Facebook stránce Birdchainu s vaším názvem účtu na Telegramu (aby mohli zaregistrovat vaši účast a oznámit vítěze).

P.S. - Počítají se pouze body z původního článku.

JAK VYHRÁT?

Poté, co sdílíte příspěvek ve svém profilu na Facebooku, a zveřejníte jej (abychom mohli spočítat vaše body), můžete jej začít propagovat, jak jen chcete. Cílem je dosáhnout co největšího zapojení (lajků, sdílení a komentářů) na váš podíl. Čím více máte rádi, sdílíte a máte komentáře, tím více bodů máte, tím větší je šance na výhru.

BODY:

Lajk: 1 bod
Komentář: 3 body
Sdílení: 5 bodů

UZÁVĚRKA:

Neděle 1. září v 23:00 GMT.
Vítězové budou vyhlášeni na následujících živých vystoupeních i na speciálně zaměřených příspěvcích na sociálních médiích.

To je vše, lidi! Doufám, že se alespoň někdo zůčastní!
Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat Birdchain komunitní manažery na jejich telegramovém kanálu:

https://t.me/birdchainchat

GO BIIIRDS !!

https://www.birdchainapp.com/
https://www.birdchain.io
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.birdchain.app
https://coinmarketcap.com/currencies/birdchain/

PS: Je to víceméně strojový překlad z reklamy v jejich aplikaci (pouze pro Android), kde tyto BIRD tokeny můžete taky vcelku jednoduše získávat... Tuto aplikaci taky doporučuji vyzkoušet.

Sort:  

please refrain from using #steemleo for non-investment content. Thank you

sorry, didn't know about, but it is investing-content kind of...

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36675.77
ETH 1184.04
USDT 1.00
SBD 3.21