You are viewing a single comment's thread from:

RE: History of art

in #art4 years ago

Bok @mladenpaunovic pridruži nam se na novo podignutom Balkan Steemit Alliance discord serveru za balkanske Steemit korisnike detaljnije o ideji možeš pročitati u linku ispod

https://steemit.com/steemit/@ivan.atman/official-balkan-discord-server-is-up-and-balkan-steemit-alliance-is-up-steemit-balkan-savez-sbs

(server je tek podignut i možda budeš među prvima na praznom serveru, međutim svi su obaviješteni te će stići uskoro)