Billie Eilish - everything i wanted (polish cover)

in #artzone2 years ago

Hey. Here's my polish version of "everything i wanted" by Billie Eilish. Have a great day! :)
Hej. Zapraszam do przesłuchania polskiej wersji piosenki "everything i wanted" - Billie Eilish. Miłego dnia! :)


Lyrics/Tekst
Miałaś dziś sen,
Było wszystko czego pragniesz,
Wiem co myślisz, i jeśli mam być szczery
Czuje, że to był koszmar, jeśli Cię to obchodzi,
Odlecieć chcesz, więc schodzisz z mostu Golden,
Nikt nie płakał, nawet nie zauważył,
Choć widzisz, że tam stoją, myślałaś, że się przejmą

Miałaś dziś sen,
Było wszystko czego pragniesz,
Kiedy się budzisz, widzisz
Siebie i mnie

Mówię Ci, póki tu jestem, nikt Cię nie skrzywdzi,
Nie chcę już kłamać, nauczysz się jak,
Pozwól zmienić, sposób w jaki widzisz się,
Nie zastanawiaj się już, nie są Ciebie warci

Wykrzyczeć chcesz, gdy głowę trzymasz pod wodą,
Odpuść sobie, gdy chcą brać coraz więcej,
I wiesz, że to był koszmar, choć czujesz jakby tam byli,
Wydaje Ci się, że wczoraj było rok temu,
Ukrywasz swe uczucia, nikt nie wie czemu
Każdy teraz chce coś od Ciebie wziąć,
A nie potrafisz odmawiać

Miałaś dziś sen,
Było wszystko czego pragniesz,
Kiedy się budzisz, widzisz
Siebie i mnie

Mówię Ci, póki tu jestem, nikt Cię nie skrzywdzi,
Nie chcę już kłamać, nauczysz się jak,
Pozwól zmienić, sposób w jaki widzisz się,
Nie zastanawiaj się już, nie są Ciebie warci

Gdybyś wiedziała to, jak postąpiłabyś, jak postąpiłabyś,
Gdyby wiedzieli, że ich słowa zranią Cię, czy postąpili źle,
Gdybyś wiedziała to, jak postąpiłabyś, jak postąpiłabyś,
Gdyby wiedzieli, że ich słowa zranią Cię, czy postąpili źle

Sort:  

Congratulations @kamyk! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49061.69
ETH 4170.76
BNB 554.71
SBD 5.84