Kamyk - dobry dzień

in #artzone2 years ago (edited)

Hej. Zapraszam do przesłuchania nowego kawałka pt. "dobry dzień".
Hey. Here's my new song called "dobry dzień". Enjoy! :)

Lyrics/Tekst
Dzisiaj dobry dzień, zastanowić się
Zajrzeć w głąb siebie, zweryfikuj myśl stopuje Cię
To chyba strych, tyle wspomnień jest,
Nigdy nie chciałem odświeżać ran, nie chcę biec
Spotkajmy się, lepiej jutro wiesz
Ale jutro nie nadejdzie, po co łudzić się
Muszę już iść, deadline'y w tle
Czuję niepokój, piach wciąż przesypuje się

Cash leci i upada jak my cały czas
Czy warto porównywać zieleń plików mas
Inflacja traci poziom, my wciąż ponad stan
Bo to, co wiem o sobie nie uwzględnia zmian
Pomieszane sceny w głowach znowu krach,
Zatruty myślami, błądzę nawet w snach
Opisz rzeczy, które widzę, nie pojmuję
Zatraciłem zmysły, gonię tłumy, choć nie czuję

Sięgnij lata wstecz, poczujesz dreszcz
Dreszcz nauki, odwiedziłeś tyle miejsc
Odpowiedzi chcesz, nie pytając się
Fakty na twarzy, widzę gniew rysuje się
Reakcje odróżnią jesteś węgiel, diament
Gwiazda spada, bo wybrała większy cel
Dzięki temu właśnie świeci, powiedziała nie
Spójrz na nowe perspektywy i wyróżniaj się

Dzisiaj dobry dzień, zastanowić się
Zajrzeć w głąb siebie, zweryfikuj myśl co stopuje Cię
To chyba strych, tyle wspomnień jest,
Nigdy nie chciałem odświeżać ran, nie chcę też biec
Spotkajmy się, lepiej jutro wiesz
Ale jutro nie nadejdzie, po co łudzić się
Muszę już iść, deadline'y w tle
Czuję niepokój, piach wciąż przesypuje się

Sort:  

Congratulations @kamyk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

bez #polish ciężko trafić do kogokolwiek

O kurcze, zapomniałem o tym tagu. Dzięki za przypomnienie! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 42872.08
ETH 3275.00
BNB 484.98
SBD 4.87