ေနေကာင္းပါေစ

in #artzone4 years ago

Tindouf အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေသုံးဆယ် Saharawi ကျောင်းသားများကိုနှင့်အခြားအရပ်သား Saharawi သမ္မတနိုင်ငံအရာရှိများအဆိုအရသေလွန်သောသူတို့သည်အကြားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဗျူရိုကရေစီအကြောင်းပြချက်များအတွက်အယ်လ်ဂျီယားသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သညျ။ ဒုက္ခသည်စခန်းများထံမှ Saharawis မှန်မှန်အယ်လ်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး aircraft.Meanwhile, အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး, အယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်များ၏အုပ်ချုပ်ပါတီ၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအတွက်အခမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်, 26 Polisario တပ်ဦးအဖွဲ့ဝင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအကြားခဲ့ဖော်ပြထားချေး သုံးဆယ် Saharawi သေဆုံးမှု၏ပြောဆိုချက်ကိုမှယုံ။

အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မှသကျသခေံလေယာဉ်၏တောင်ပံမတိုင်မီလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအားမီးဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။

Sort:  

To get upvote from @artzone, the post needs at least 300 characters! Please describe your work in detail ;-)

To get upvote from @wafrica, the post needs at least 300 characters! Please describe your work in detail ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36137.14
ETH 2403.64
USDT 1.00
SBD 3.80