Səssizcə, Senatda necə olur.

in #backward4 years ago

Galaksinin təyyarəsi də olacaq. Varlığı varlığını yalan hesab edən güclü bir səydir. Bütün saytın bir hissəsi olan obyektləri müəyyən etmək və gözləmək lazımdır. Dar bir qrupda göndərilən radiasiya güclü bir göstəricidir. Yağış radio yayılması mənbələri müşahidə edildi, optik obyekt həcmdə axtarılmalıdır. Dar bir şeridəki ulduzlardan daha çox konsentrasiyaya güclü bir konsentrasiya göstərir. Qalaktik ekvator və radio obyektləri ətrafında olan qrup maneə törədir. Radio ulduzlarının kifayət qədər yaxınlığı ilə. Qrup daha çox sayda qaynaqdan ibarətdir. Bu şeridin xaricində olan və idi.

Sort:  

Congratulations @traktor! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!