Brave Browser pobija kolejne rekordy popularności!

in #bat2 years ago

Brave Browser pobija kolejne rekordy popularności! Brave Browser to nowa na rynku przeglądarka zachowująca prywatność użytkowników w sieci, która oparta jest na technologii blockchain. Powoli i stopniowo zmniejsza dystans do takich gigantów jak Firefox czy Chrome. 16 października br. na oficjalnym blogu pojawił się wpis informujący, że Brave dociera już do 8 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie! Ponadto twórcy tej otwarto źródłowej przeglądarki, oświadczyli, że osiągnięto współczynnik klikalności wynoszący 14 procent, który jest siedmiokrotnie wyższy niż średnia w branży reklamowej! Ponadto przeprowadzili już prawie 400 kampanii reklamowych dla różnych marek.[vc_single_image image="1713" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image"]

Liczby Odważnych stale rosną!


Dane ze strony https://Batgrowth.com pokazują, że platforma stale zdobywa nowych twórców treści. Obecnie ponad 295 000 Odważnych Zweryfikowanych Wydawców otrzymuje Basic Attention Token (BAT).

  • Youtube to +205,890 wydawców
  • Strony www to + 33,737 wydawców
  • Twich to +15,486 wydawców
  • Twitter to + 28,710 wydawców
  • Reddit to + 7,421 wydawców
  • Vimeo to + 1,074 wydawców
  • Github to 3,594 wydawców
[vc_single_image image="1718" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image"][vc_single_image image="1720" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image"][vc_single_image image="1719" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image"][vc_single_image image="1721" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image"]Od stycznia br. liczba zweryfikowanych wydawców Brave na YouTube wzrosła o +1000%. Podczas gdy autorzy treści na Twitterze, którym zaoferowano wsparcie zaledwie 5 miesięcy temu, odnotowali wzrost o +1590%. Stale rosnąca ilość użytkowników, jak i zweryfikowanych wydawców rozbudza spore nadzieje co do dalszego rozwoju projektu.

Biznes zorientowany na użytkownika


Projekt Brave, znany jest ze swojego modelu biznesowego zorientowanego na użytkownika. Uruchomił on stronę, która pokazuje liczbę kampanii reklamowych, twórców treści i zakupów BAT zainicjowanych przez Brave w czasie rzeczywistym: https://brave.com/transparency/.

Brave wypłaca 70% swoich przychodów użytkownikom przeglądarki w ramach programu Brave Rewards. Marki, które zdecydują się reklamować na Brave, mogą płacić w BAT lub USD, przy czym te ostatnie są wykorzystywane do regularnego odkupywania tokenów BAT z otwartego rynku, przy czym transakcje są wymienione na portalu Transparency Brave.

Poprzednie zakupy spółki były w dużej mierze nieznaczne, przy czterech transakcjach w ciągu trzech miesięcy na łączną kwotę 288,167 BAT (około 63 000 USD). Choć kwota może nie robić wielkiego wrażenia, to sam model biznesowy wygląda bardzo obiecująco. Regularny wykup, może stać się jednym z głównych czynników zmienności ceny tokenu BAT. Model biznesowy wygląda bardzo obiecująco, a sama strona z informacjami posłuży wielu inwestorom i spekulantom do śledzenia rozwoju firmy.

BAT - Silny fundamentalnie token


Basic Attention Token (BAT) token stojący za przeglądarką Brave Browser, w mojej opinii jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących projektów w branży blockchain. Uważam, że jest to jeden z niewielu projektów, które mają realne zastosowanie. Obserwując ten projekt praktycznie od jego początku, myślę, że wycena BAT oddziela się coraz bardziej od całego rynku altcoins. Myślę, że to bardzo dobre przesłanki na przyszłość równie dla hodlerów, jak i spekulantów krótkoterminowych.[vc_single_image image="1268" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://brave.com/szy558"]

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57294.79
ETH 4458.95
BNB 623.47
SBD 7.04