Bitcoin – Cisza po burzy 💡

in #bitcoin7 months ago

btc180920a.png

Wrzesień rozpoczął się spadkami dla Bitcoina. Cena po dotarciu do oporu 12 000 $ spadła do poziomu wsparcia 10 200 $. Niedźwiedzie pokonali wzrostową linię tendencji z wykresu dziennego i w chwili obecnej jesteśmy świadkami jej testu od dołu.

Jeżeli sprzedający wygrają, to będziemy świadkami spadkiem ceny do poziomu 9 200 $. O dalszych wzrostach można mówić dopiero po ponownym pokonaniu oporu 12 000 $

1.png
https://pl.tradingview.com/chart/BTCUSD/z2KRMpwx/

Przepływ pieniądza Ostatnie 24/h.
btc1809202.png
Źródło coinlib.io

Mempool
Na chwile obecną fee wynosi 41.8 sat/bajt ($1.13). Średnia fee z ostatnich 7 dni wyniosła BTC 1.0 sat/byte ($0.03).

btc1809203.png
Ostatnie 7 dni. Źródło jochen-hoenicke.de

btc1809204.png
Ostatni rok. Źródło jochen-hoenicke.de

Więcej na https://jpktraders.pl/bitcoin-cisza-po-burzy//

Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami ❤️

✉️ MAIL
[email protected]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 59855.14
ETH 2130.05
BNB 471.59
SBD 8.64