📰 Cyfrowe Juany za darmo, Ethereum 2.0, tokenizacja akcji

in #bitcoin6 months ago

podsumowanie wiadomosci 11 pazdziernika 2020.png

Kolejny ciekawy tydzień z nami. W dzisiejszym podsumowaniu m.in. Cyfrowe Juany za darmo, transakcja kupna BTC za 50 mln $ czy wizja tokenizacja akcji przez amerykańską komisję SEC. Po więcej info zapraszamy do artykułu ⬇️

https://jpktraders.pl/cyfrowe-juany-za/

👍 Podoba się?
POLUB POST

✏️ Masz jakieś pytanie?
Komentuj

Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.84
TRX 0.12
JST 0.123
BTC 53672.82
ETH 2068.55
BNB 476.15
SBD 7.13