𝐆𝐨𝐥𝐝𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐜𝐡𝐬, 𝐉𝐏𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧, 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭, 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐞𝐳𝐞𝐫𝐰 𝐈𝐧𝐝𝐢..

in #bitcoin6 months ago

bitcoin wiadomsci wersja top.png

Kolejny tydzień za nami, a to oznacza że mamy dla was listę najważniejszych wiadomości

Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16980.17
ETH 513.51
SBD 1.13