Rynek w próżnisteemCreated with Sketch.

in #bitcoin3 years ago

Za nami tydzień pełen emocji, ale obraz przedstawiony na wykresie nie jest jasny.
Zapraszamy ⬇️

Live Chat
Przy okazji zapraszamy do nowo stworzonego live chata na portalu TradingView, gdzie będzie można z nami dyskutować na żywo o rynku kryptowalut i nie tylko

Zawarta treść w filmie nie jest sponsorowana. Stworzyliśmy punkt kompleksowej obsługi, który zaspokoi Twoje potrzeby związane z kryptowalutami. Czy masz pytania dotyczące tego, jak wypadł ICO? Zapewniamy recenzje. Czy chcesz poprawić swoją wiedzę o kryptowalutach? Zapewniamy treści edukacyjne. Czy chcesz być na bieżąco ze stanem sieci Bitcoina? Zapewniamy to. Zapraszamy [email protected]

Sort:  

@jpktraders, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!

Congratulations @jpktraders! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!