Sezon wakacyjny w pełni na kryptowalutach

in #bitcoin5 months ago

Sezon wakacyjny w pełni, a więc czas na wakacje JPK Traders.
Na szczęście rynek jest sprzyjający dla braku najbliższych analiz i porusza się w konsolidacji. Śmiało możecie w takim razie korzystać z naszej poprzedniej analizy i korzystać z uroków jakby nie było wakacji.

📌 BEZPIECZEŃSTWO
Zapraszamy na grupę która powstała w celu piętnowania wszelkiego rodzaju oszustw na kryptowalutach
• Kryptowaluty - uwaga oszuści - http://bit.ly/3ag3hEP

WSPARCIE
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami

❤️ POLECAMY

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17044.60
ETH 515.35
SBD 1.13