W tym tygodniu Trump, Bloomberg, Emerytura w bitcoinach, mining oraz

in #bitcoin6 months ago

newsy n1jpk.png

Kolejny tydzień za nami, a to oznacza że mamy dla was listę najważniejszych wiadomości

Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16980.17
ETH 513.51
SBD 1.13