Sort:  

yok hocam .sizin borsada olabillir ama cmc-da 10k

Bence 1saat sonra önce fark etmez bitcoin reiz her türlü 10 bin olacak :)

Benim tahminim bu yılın sonunda 10.500$ olur :)

yılbaşına kadar ₺50000 olur

bence 100000$

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56477.82
ETH 4511.30
BNB 619.47
SBD 7.26