Sevilen Dizide Bitcoin Başrolde

in #bitcoin4 years ago

Populer yabancı dizi olan Big Bang Theory,30 Kasımda yayınlanacak bölümünü tamamen Bitcoine ayıracak.

image

Source : http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/The_Bitcoin_Entanglement

Sort:  

Birileri sahibi olmayan Bitcoin'i çok kıskanıyor önüne geçmeye çalışıyor fakat en sonunda yine bitcoin kazanacaktır diye umuyorum

İlginç, bakalım neler işlenecek. Dünya giderek ilgisini artırıyor

Aynen.Fiyata da etkisini gösterir

içerik nasıl olacak aceba iyi bi şekilde mi bahsedecekler kötü bi şekilde mi bahsedecekler ?

Bekliyoruz bakalım.Bahsetmeleri bile iyi.Bu kadar insan haberdar olucak

Congratulations @stmtazerbaijan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Yakında da Sheldon

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 49302.76
ETH 4280.81
BNB 573.39
SBD 6.08