A Dutch post. steemCreated with Sketch.

in #blog9 months ago (edited)


daveyheuserN5dZ4SBXxjUunsplash.jpg

a Dutch post.Greendeliverence
Greendeliverence Dutch
MacMeal show
posten na lang afwezigheid.

Na een lange afwezigheid toch maar weer hier posten met als doel kijken hoe ver je komt met 100sp. Net als @wakeupkitty in het begin. Het zou een leuke uitdaging zijn. Waarom in het Nederlands? Ik ben een Nederlander toch. De post is niet zo lang maar beter een korte post dan stilte.
Dutchies

Ben je Nederlands? Ga dan naar deze Alldutch community, voor vragen over #Hive of alldutch ga dan naar dit discord kanaal het is een beetje stil maar het wordt regelmatig gecheckt. Voor engelstalig support is er ook het discord kannaal The terminal waar ook Nederlandstalige hivers aanwezig zijn. waar je je vraag aan kwijt kan.Splinterlands | Splinterlands Mobile | HowToPlay | Youtube | 3Speak | LBRY | 3Speak | Patreon | 3Speak


Stay tuned for updates this post needs editingAlldutch discord for fun and support


Pictures used can be from unsplash.
Source: https://unsplash.com/photos/N5dZ4SBXxjU

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.134
BTC 54955.64
ETH 2266.32
BNB 569.54
SBD 7.96