LEGEND MİDAS AND HIS CİTY (MİDAS ŞEHRİ)

in #blog3 years ago

midas1-864x306.jpg

The Porsuk Valley is in the neighbourhood pf Karahöyük next the Porsuk River onthe fertile Alpu plain.Surface surveys,conducted by Ass.Prof Nejat Nilgen prove taht there has been a continuous settlement in this area since the Early Bronze Age.The city had coins minted in the Roman Period.Abutments built in the same period were unerathedin exccavations carried out by the Eskişehir Archaelogy Meseum.Tumuli bearing the name of King Midas important.

Phrygian king Midas is the most king from legend.His wish Whatever I touch should turn go gold was accepted,ut touching his daughter,he became regretdul.In an pther legend,Apollon who did not like Midas refreeing in a music competition between himself and Pan punished Midas and gave him donkey ears.In another Midas legend,h,s daughter suffered a skin ailment,an the had baths built in the environs of Dorylaion after her treatment in local thermal waters and subsequent recovery.

Source

http://www.efsaneci.com

midas1-864x306.jpg

Porsuk vadisi bereketli Alpu ovasında,Porsuk Nehri kenarında Merkez Karahöyük yakınlarındadır.Doç. Dr. Nejat Bilgen tarafından yapılan yüzey araştırmalarında ilk Tunç Çağından günümüze kesintisiz yerleşim tespit edilmiştir.Roma çağında adına sikke basılan şehirde:Eskişehir arkeoloji Müdürlüğü'nce yapılan kazılarda aynı dönemde yapılmış körü ayakalrı gün ışığına çıkarılmıştır.Höyük,Kral Midas'ın adını taşıması açısından çok önemlidir.Frigya kralı Midas adı efsanelerle anılan en ünlü kraldır.Dokunduğum her şey altın olsun dileği kabul edilen Midas yanlışkıla kızını da altına çevirince pişman olur.Diğer bir efsanede Apollan ile Pan arasındaki müzik yarışmasında hakemliğini beğenmeyen Apollon Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürür.Bir diğerinde kızı çaresiz bir cilt hastalığına yakalanan kral Midas,kızı Dorylion(Eskişehir) yakınlarındaki şifalı sularda yıkanıp,iyileşince bölgeye hamamlar yaptırır.

Kaynak

http://www.efsaneci.com

Sort:  

Nice dear

Posted using Partiko Android

You got a 3.75% upvote from @boinger courtesy of @mkn1818!

Hey @mkn1818, Congratulations! Bodzila just upvoted your post with 28.00% power. Keep up the good work!

Delegate your Steem Power to @Bodzila & Earn 80% Weekly returns based on your share. You can cancel delegation of your SP at anytime as the money & power remain in your hands only.

Any queries or required support can be discussed in person. Join our discord channel https://discord.me/SteemBulls

Loading...