Sort:  

Right, just saw I outvoted fyrstikken, hahaha

thanks man. Ik zag alleen 50% www.steemnow.com Kan je nagaan hij vote op 1.5%

Zat al te kijken laatst, smasssh's votepower is opgeladen of Powered up. Slimme move denk ik. Kan je iig op je eigen posts stemmen, beter als op de bank man. Daar gaan ze nooit zoveel rente geven. Nu steem nog omhoog. Of in ieder geval niet te ver na beneden.

Steem is alweer omhoog zag ik net. Had Btc gekocht op rond ca 1900. Na eerste move naar beneden van (ik geloof) dag voor eergisteren, verzilverd voor ca 4500. Gewacht tot Steem verder naar beneden ging en deze vervolgens gekocht. Btje gegokt maar goed uitgepakt.

Edit: kan zo met minder voting power toch nog redelijke upvotes geven hier en daar

Lekker joh. Slimme move. Geen andere gekocht? Bitshares ofzo?

kan zo met minder voting power toch nog redelijke upvotes geven hier en daar

Ja gaaf he. Kan je nagaan als de prijs nog hoger staat. Wordt je stem nog meer waard.

Had idd Bitshares op het oog en ook Litecoin maar vindt het wel even goed zo. Iets te veel "rumour" in de wereld momenteel. Heb aardig geprofiteerd en op een Zweedse rekening gezet. Hoef niet het onderste uit de kan. Voorlopig alle pijlen maar op Steem.

Ja groot gelijk . Op het gemakje, zolang we kunnen eten etc zitten we wel goed denk ik. Vooral als je het vergelijkt met hoe zwaar andere mensen het hebben op deze aardbol.

Absoluut waar.

👍

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41923.38
ETH 3126.75
USDT 1.00
SBD 4.77