Happy B-Day Bitcoin

in #btc3 years ago

 "Potrzebny jest system płatności elektronicznych oparty na dowodzie kryptograficznym zamiast zaufania, umożliwiający przeprowadzanie transakcji bezpośrednio ze sobą bez potrzeby posiadania zaufanej strony trzeciej."

Satoshi Nakamoto