Steem dolar düşüşte sabredin

in #busy4 years ago (edited)

Arkadaşlar şu aralar steem dolar düşüşte elinizdeki steem dolarları bozmayin biriktirmeye devam edin neticede her geçen gün steem dolar kullanıcısı artmakta.Neticede buna karşılık olaraktan steem dolar fiyatı daha yüksek seviyelere çıkacaktır.

1 steem dolar 13.45 TL
@busy

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 56951.01
ETH 4603.37
BNB 623.38
SBD 7.17