Ám ảnh mùa thi

in #busy3 years ago

Mỗi lần đến kỳ thi lại là một lần mệt mỏi. Tại ngôi trường tôi và các bạn đang theo học mỗi năm học có 2 kỳ, mỗi kỳ có 2 đợt thi chính. Như vậy trung bình cứ 2 đến 3 tháng là thi kết thúc môn một lần. Thật sự việc ôn thi thật nhiều cảm xúc, có môn dễ có môn khó, những môn khó chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho nó. Nhiều khi có lúc phải ôn trắng đêm. Và kết quả là hôm sau chúng tôi như thế này đây.

IMG_UPLOAD_20180326_102807.jpg

IMG_UPLOAD_20180326_102759.jpg

Thật sự tôi đang rất thiếu ngủ ^^
@dat-sergio

Sort:  

Khổ. Về nhà đi 😌

thi cử là một cái nợ nần hị hị