" Phở Cuốn"

in #busy3 years ago

"Phở cuốn" is a popular dish of Vietnamese people. On hot days, eating fast food and vegetables is too easy to eat. With chopped fresh vegetables, meat noodles, meat and sauces. With this dish you can use sausage, nem chua ... Wish you delicious.

20180325_192221~2.jpg

Sort:  

Lâu phết rồi nhóm không ăn món này. Thèm thèm...

hqua phòng trọ làm không ngon lắm. Hôm nào về nhóm làm nhiều đồ ăn cho phê

Sắp rồi :)))