Dalga Dalga Kuşlar

in #busy4 years ago (edited)

robin-2900029.jpg
images

Bir tuhaflardı bugün. Kaçışıp durdular her biri bir tarafa .
Bir kısmı sağa bir kısmı sola uçuşuyordu. Sürü hali de kalmamıştı. Her biri bir tarafa uçuşuyordu, hiç böyle görmemiştim onları , savaş ve karmaşadan, yangından kaçar gibi, kafaları karışık gibiydi.
Hitchcock kuşları gibi ama saldırganlıkları yoktu, daha çok ölüm hengamesinden kaçıyor gibilerdi.
Ne çok kuş vardı bir de. dalga dalga, dağınık ve karışık.
Ne yapacaklarını bilmeden, düzensiz, darmadağın ve nereye gideceklerini bilmeden kaçışıyorlardı. yerlerini yurtlarını apansız ve tedariksiz terkediyor gibiydiler.
Kafaları hayata çok basmıyor ama biz insanlardan daha akıllılar. Biz bunu bile akıl edemiyoruz, ya da akıl ediyoruz da kaçmak istemiyoruz.
yüzleşelim ve ölelim. Bu ise delilik. akıl kârı değil...

Sort:  

This post has received a 0.03 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

This post has received a 0.24% upvote from thanks to: @googletr.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

You got a 2.46% upvote from @postpromoter courtesy of @googletr!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 2.30% upvote from @upmyvote courtesy of @googletr!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

You got a 2.11% upvote from @buildawhale courtesy of @googletr!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

Great post! Improve your posts payout reading

this free e-book! / https://steewit.com/steemit/@donkeypong/announcement-steemit-101-e-book-released-for-free-part-1

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36207.11
ETH 2401.84
USDT 1.00
SBD 3.96