Sort:  

Beyazlardan uzak durmak gerek : D

yinede beyazın her tonu guzeldir :)

söz çok iyi yalnız :)

nedendir bilinmez; ama her zaman en saf olan, en suçlu ve kirli bilinir ya da öyle bilinmek istenir... kolay olanı seçmek adettendir ne de olsa...
Bu söz, beni çok uzaklara götürdü @soulmates teşekkürler...

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 50175.98
ETH 4296.57
BNB 567.72
SBD 6.31