Đánh Giá Về Dự Án- Atomz

in #busy3 years ago

DqQ5EuEWwAAFoa3.jpg
Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một dự án mới có tên Atomz. Như chúng ta điều biết tiền điện tử đang là xu hướng mới trong thời gian gần đây và kèm theo đó là hàng loạt đồng tiền mới được ra đời đáp ứng cho rất nhiều nhu cầu giao dịch của chúng ta trong trao đổi và mua bán hàng hoá. Kèm theo đó là chúng ta có thể đầu tư hoạc mua tích trữ cho tương lại, nhưng cái được mọi người đang tham gia mạnh nhất đó làm mua/bán trên các sàn giao dịch.
Nhưng khi nhắc đến mua/bán trên sàn giao dịch thì không phải ai cũng biết cách mua đúng gía và bán đi đúng thời điểm.Vấn đề này luôn làm chúng ta đau đầu và thường xuyên mất tiền do chúng ta không được hỗ trợ về mặt kĩ thuật trong mua/bán trên các sàn giao dịch như coi chart, biết về Candle, RSI, Macd etc.
Giờ đây khi ứng dụng Atomz được ra đời giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong giao dịch trên các sàn thông qua 3 hỗ trợ chính đó là:
1- Đưa ra lời khuyên cho bạn
Bạn sẽ có thể xem đâu là đồng tiền tốt nhất để mua và bán tại thời điểm này hoặc trong quá khứ. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu phân tích về một loại tiền cụ thể để được xem xét.
2- Gói tiền điện tử. đây là một dạng mình phó thác cho họ như nguyên văn họ tự giới thiệu:
"Chúng tôi sẽ làm tất cả việc mua cho bạn! Chúng tôi sẽ chọn, với Chỉ số Atomz, các loại tiền điện tử hàng đầu để mua và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này mỗi vài tuần. Tương tự như các quỹ tương hỗ!"
3- Bot giao dịch
Chúng tôi sẽ giao dịch tiền điện tử sử dụng Chỉ số Atomz của chúng tôi để có được kết quả có lợi nhất có thể. Nó đơn giản mà.
Screen Shot 2018-12-23 at 8.33.51 AM.png
Trong bài này mình chỉ sơ qua về dự án. Sở dĩ mình chia ra làm nhiều bài vì nó ngắn sẽ giúp các bạn hứng thú đọc bài hơn. Mình sẽ có loạt bài từng phần về dự án này hi vọng nhận được sự quan tâm của các bạn.
Hẹn gặp các bạn ở bài sau.

Website: https://atomz.io/
Whitepaper: https://atomz.io/atomz-whitepaper-en.pdf
Telegram: https://t.me/Atomz_io
Twitter: https://twitter.com/Atomz_io
1_0TwDz1gMpYV7LuziK6azdQ.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 50175.98
ETH 4296.57
BNB 567.72
SBD 6.31