Ostsin ubg autole uue maki

in #car3 years ago (edited)

Jo, kuna ubg opeli makk on vähe (ebatsensuurne sõna), siis mõtlesin, et ostan uue maki talle, ja siis läksin ja ostsin vennale usb ja auxi pordiga maki ja nyd ootame kuni auto parandusest jõuab ja installeerime selle maki sinna peale, et jõhkrat õntsarit kuulata.
38126008_10215410722514662_6133830983704641536_n.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.17
JST 0.177
BTC 62396.23
ETH 2468.08
BNB 542.93
SBD 9.14