Pohled z vyhaslé sopky

in #cesky3 years ago

Kolem Bruntálu máme přírodu krásnou. Ono se mi zdají celé Jeseníky krásné. Na procházku si můžete zajít kdekoliv a víte, že tam bude hezky. Čistý vzduch, příjemné prostředí, švitoření ptáků ...

uhlirak02

Častým cílem místních bruntálských domorodců je Uhlířský vrch. Vyhaslá sopka, na jejímž vrcholu stojí kostel.

uhlirak01

Od kostela je pěkný výhled směrem k vesničce Moravskoslezský Kočov.

uhlirak03


SK BRUNTÁL ... drsný klub z drsného kraje.
YouTube | Facebook | Instagram | Wikipedia

Sort:  

You just planted 0.10 tree(s)!


Thanks to @basket.bruntal

We have planted already 6089.64 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 19026.13
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

Je to uzasne misto a povedena fotka 😉👍

How Cool!

You got a 15.00% upvote from @coolbot courtesy of @basket.bruntal!

Help us grow, delegate today!

Pěkná místa, jistě stojí za návštěvu.

Je fajn, že je vyhaslá. Vždycky, když slyším o sopce, pokaždé se mi vybaví Pompeje.
Fotky pěkné.

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=basket.bruntal
Post link: http://steemitworldmap.com?post=pohled-z-vyhasle-sopky


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

You got a 100.00% upvote worth $0.137 from @upvotewhale courtesy of @basket.bruntal!

Congratulations @basket.bruntal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @basket.bruntal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @basket.bruntal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @basket.bruntal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @basket.bruntal! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!