You are viewing a single comment's thread from:

RE: Téma týdne - Laskavá prosba o převzetí štafety - pokus II

in #cesky3 years ago

Mrzí mě to velice, ale už jsem se naučil rozhodnutí jiných akceptovat bez komentářů, neb každý má svůj důvod, který je třeba respektovat

I periodically make up my blog posts with TOP quotes. I really want to add this.