Drugwars Future token airdrop

in #cesky2 years ago (edited)

Drugwars uvolnil Future tokeny

Jak už bylo mnohokrát řečeno Steem hra Drugwars spouští svoji hru na Future tokenech.

Ač se nevyznám moc v tom, proč se potřebovali tvůrci Drugwars dostat-přejít na Future tokens, jak to bude fungovat se Steemem atp., tak o tom už napsali dost (popsáno třeba tady: https://steemit.com/drugwars/@drugwars/why-we-are-leaving-steem nebo tady https://steemit.com/drugwars/@drugwars/drugwars-changing-direction-introducing-new-editorial-director-last-update-postponement-and-more případně tady https://steemit.com/drugwars/@drugwars/future-token-airdrop-and-official-blackpaper-do-not-miss-your-free-gifts

--------

Future tokens zadarmo

Dá se tam najít i postup pro to, abyste dostali pár Future tokenů zadarmo (za pár chvil Vašeho drahocenného času). Mne osobně to hodilo cca 2000 Future tokenů. Což teda vůbec netuším, jestli k něčemu bude, ale možná jo. Uvidíme.

Každopádně, jestli někdo hraje Drugwars, vyzkoušejte, a uvidíte stejně jako já, co se stane :-).


Tady je asi nejlepší návod bohužel ale jen v angličtině, jak to můžete sfouknout ;-). Good luck, hombres!

https://steemit.com/drugwars/@midgeteg/drugwars-how-to-withdraw-future-coin-to-your-obyte-wallet-detailed-step-by-step


A tady trošku jiný postup, který byl přímo od @drugwars

How to Register Steemit Account on Obyte Wallet
How To Claim And Exchange Future with your Obyte Wallet
[Tutorial] For those who cant Recieve Future Tokens

Sort:  

!bookkeeping drugwars

!bookkeeping drugwars

Hi @besheda!

drugwars

Received:

  • 15.544 STEEM from daily
  • 11.079 STEEM from heist
  • 0.000 STEEM from referral

Spent:

  • 9.557 STEEM

Total:

  • 17.066 STEEM

First transfer was before 66.88 days.
Your ROI per day is 4.17 % and you are earning approx. 0.40 STEEM per day.

ROI when taking only the last 5 days into account

Your ROI per day is 1.18 % and you are earning approx. 0.11 STEEM per day.

Vdaka za upozornenie a navody, vyskusam :)

Díky!

Dneska jsem si všimnul, že tam mám nějakej Future token (na drugwars) :)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 200 replies. Your next target is to reach 300 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Podařilo se ti je stáhnout? Kolik STEEMů je těch 2000 Future tokenů?

No myslím, že to vychází na cca 10 STEEMu. Každopádně to je pouze na nakoupení věcí do hry Drugwars, nedá se to nikde směnit...

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.029
BTC 37712.48
ETH 1220.14
USDT 1.00
SBD 3.17