Znáte cXc Music?

in #cesky2 years ago

image.png

Znáte cXc Music? Ve verzi alpha?

Nový projekt od @douglasjames, který má za cíl, aby muzika byla více vidět. Proto udělal
Více se můžete dozvědět na jeho OnePager stránce popisující vše, co proč a zač to dělal.


Problém, který chce tímto vyřešit

Muzikanti, hudebníci a skupiny (hlavně ty nové, začínající a neznámé) mají problém, aby si jejich nahrávky někdo koupil nedejbože i koupil. Lidi je musí chtít najít, musí chtít najít něco zajímavého nového, co třeba ještě není tak profláklé atp. K tomu píše, že algoritmy vyhledávající songy na youtube a i třeba spotify.
Najít nějakou lokální skupinu, hudebníky není nic těžkého a je možné, že se trefíte přesně do toho, co potřebujete nebo chcete slyšet.
Výborná muzika je prostě všude, ale korporace a systém, který řídí distribuci muziky je centrální a upřednostňují pouze několik jimi vybraných umělců.


Jak to tedy vyřešit?

Dle @douglasjames to jde tímto způsobem:

Udělat Geotag muziky, kde se co koná. Co je to zač (druh hudby). A to vše dát do celoglobálního měřítka na mapu světa
image.png
najít si své město (nebo blízké okolí) a poslechnout si to nejlepší, co se zde urodilo. Zároveň s tím pak i zjistit, co se třeba kde děje v daný den.
Zároveň pak mít možnost se podívat na žebříčky popularity a kvality hudby místních umělců, kteří pak mají šanci na větší zviditelnění. Krypto hlasování řídí celý tento žebříček, a umělci, kteří dostávají hlasy, je mohou směnit třeba za ještě větší propagaci na těchto stránkách nebo směnit za jiné krypto případně FIAT měny.


No vypadá to zajímavě. Na té výše zmíněné OnePager stránce je i popis systému jak a co by mělo fungovat. Nějaká měna atp. Je to docela složité, až se mi to nechtělo ani zkoušet přelouskat. No možná někdo z Vás to bude chtít přelouskat, a případně se i o své znalosti podělit. Přeji hodně štěstí!

Každopádně zajímavá záležitost a jsem zvědav, kam až se to dostane.

S.

Sort:  

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!