Pozdrav z malé dovolené II. B

in #cesky3 years ago (edited)

Pokračování včerejšího článku
Pozdrav z malé dovolené II. A.

Zastavujeme u jezera Bohinj, čteno Bohiň.

IMG_20180914_092934.jpg

IMG_20180914_093053.jpg

IMG_20180914_093020.jpg

Je to krása. A kachničky mají hlad všude na světě :-)

Jezero je nádherné po překonání 1000 m převýšení lanovkou na vrch Vogel.

IMG_20180914_102015.jpg

IMG_20180914_102035.jpg

Při jízdě lanovkou nám praská v uších od prudké změny tlaku. Tisíc metrů nahoru urazíme za 4 minuty. Vyhlídku si náležitě užíváme.

IMG_20180914_102124.jpg

IMG_20180914_102028.jpg

IMG_20180914_103923.jpg

Po návratu z hory Vogel ještě zamíříme k vodopádu řeky Savice. Vodopád je nádherný, včetně umělého jezírka pod ním, bude tam asi malá elektrárnička.

IMG_20180914_123603.jpg

A na závěr nyní už včerejšího dne se projedeme lodičkou na ostrůvek na jezeře Bled.

IMG_20180914_143625.jpg

IMG_20180914_150706.jpg

Prohlížíme si i místní kostelík P. Marie. Ta japonská slečna k nám nepatří :-)

IMG_20180914_172422_781.jpg

Byl to opět krásný den dovolené. Večer usínáme jako špalky... :-)

Steemit logo JJ jednoduché.jpg

Sort:  

Úplně se mi ta místa vybavují... ;)
Koupali jste se v Bledu? Je lehce termální, koupání v něm je velmi příjemné.
Tak ještě očkávám fotky Triglavu, Kaninu, Mangrtu... A třeba jezera Lago del Predil, či jak se jmenovalo...
Hezká je Kranjska Gora a okolí a vidět na vlastní oči obří můstek v Planici je taky zajímavé ;)

Koupání jsme už bohužel nestihli. Další fotky budou ;-)

Mě jen trochu mrzelo, že nebyl čas navštívit soutěsku Vintgar. Tak snad někdy příště ;)

Alespoň máte důvod se tam vrátit ;) Slovinsko je fakt krásná země.

💡 @jjprac get upvote on 100% (VotingPower 8753.08).
Post can fall into a two-day rating and get a reward.

Rules for calling bot:

  • Anyone can leave an appeal under the author of the post, which is in my subscribers.
  • The bot can be called no more than 3 times in 24 hours.
  • Upvote on 75%, if the Voting Power is more than 93%. Upvote on 45% if the Voting Power is between 92% and 85%. Upvote 30% if below 85%.
  • After the Upvote of the comment, the bot votes with more VotingPower.

Truly natural and beautiful place you shared my friend. Amazing photography,,,Love your post dear ....

Thank you ;-)

You got a 100.00% upvote from @brupvoter courtesy of @jjprac!

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 34273.94
ETH 2189.22
USDT 1.00
SBD 6.24