You are viewing a single comment's thread from:

RE: Birdchain on exchange p2pb2b.io, SMS feature

in #ceskylast year

SMS už prakticky nepoužívám, nahradil jsem je Whatsappem a jemu podobnými messengery ;-)
Ale ještě se určitě najde někdo, kdo to využije ;-)

Sort:  

Myslím, že u A2P SMS nejde o SMS klasické tj. používané mezi lidmi v mobilech. Jde o takový typ SMS, který se používá třeba při komfirmaci k bankovnímu účtu. nebo třeba při transakcích na eshopech - při platbách kreditkama, kdy přijde SMS s kódem, který musíš napsat, aby byly peníze z karty opravdu poslány...

Tak tam by využití bylo ;-)

No to by teda bylo. Jestli se nepletu, tak řádově byznys za cca 20 mld $

Hezké využití ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
TRX 0.03
STEEM 0.20
JST 0.028
SBD 3.47