You are viewing a single comment's thread from:

RE: Charity post no 26. - The world of ill children - Charitativní post č. 26. - Svět nemocných dětí

in #cesky10 months ago (edited)

Nemyslím si, že by to byl podvod.

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/01374567/spolek-svet-nemocnych-deti/

https://m.facebook.com/svet.nemocnych.deti/photos/a.639884292695676/3788721307811943/?type=3

A kdyby, tak holt 150 Kč přijde vniveč. To není zas tolik, abych kvůli tomu prováděl důkladné lustrace.
Po odeslání částky vyberu zase jinou společnost.
Tím, jak společnosti střídám, eliminuji dopad případného podvodu.

Se skončením této charity skončí i mé aktivní působení na Steemitu.
Vše přesunu na H-ive.