You are viewing a single comment's thread from:

RE: Předsevzetí

in #cesky2 years ago

Já se držím nekupovaná a je to těžké nepodlehnout, někdy podlehnu a to je pak odměněno velkou radostí a právě proto je pak těší a těší se kontrolovat každý den třeba v bile...