Sort:  

Papírově je na tom nejlépe Afrika, kde jsou takové nemoci, které evropský lékař zná jen z učebnice.
Přímá úměra zde platí. Málo testů - málo nakažených.
Každopádně výrobci tohoto sortimentu musejí mít žně.

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-cases-and-deaths

Afrika bohuzel zna pouze ockovani Billa Gatesa, ktere zpusobily stvky tisic mrtvych deti.

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.16
JST 0.172
BTC 61205.68
ETH 2417.65
BNB 522.64
SBD 9.09