Steem Hard Fork (HF21)

in #ceskylast year (edited)

Steem Hard Fork (HF21)

Bez názvu.png

Co o něm víte?
Já jen to, že Hard Fork (HF21) Steemu začne přibližně za 5 dní 3h od psání této věty ;-). Lépe řečeno v úterý 27. 8. 2019 v 15:00:00 UTC (tj. 17:00 našeho středoevropského času).

Co se změní s příchodem HF21?

...co jsem teda pochopil bylo, že

  • změní ekonomika rozdělování Steem odměn, kdy budou velké ryby s největší pravděpodobností více nuceni rozdělovat více menších hlasů
  • vylepšení podmínek pro kurátory - změní se kurátorské odměny z článku a to z 25 na 50 % (tj. dle některých škarohlídů se už nebude nikomu chtít nic psát - no uvidíme)
  • bude separován "downvote pool" tj. při udělení downvotu Vám tento downvote nebude ubírat ze síly Vašeho steem poweru (tj. při 100% downvotu se Vám nesníží steem power o 2% jako tomu je dnes tj. stejně jako při upvotu... viz originál v angličtině

Downvote Pool
Each user now has a mana pool specifically for down votes. This pool is 25% of the upvote mana pool. Downvotes will consume this mana first before consuming regular mana. When voting, 1/50th of the remaining mana is used for a 100% vote. The same math is used for downvote mana but multiplied by 4 because the downvote mana pool is 25% the size of the normal mana pool. The maximum of these values is used. When both mana pools are at 100%, the values are the same. When downvote mana runs out normal mana is used in the same manner as the current behavior.

  • snížení času pro hlasovací okno z 15min. na 5min.

Ostatní záležitosti jako třeba SPS (aka Steem Proposal System) nechám na někom povolanějším, resp. se můžete podívat třeba na https://steemit.com/steem/@steemitblog/hf21-sps-and-eip-explained nebo pro více programátorsky zaměřené na githubu

Co můžeme čekat po nastartování HF21?

No maximálně se modlit, že se nic nepokazí, že nám zůstanou podobné ohodnocení článků atp. Každopádně se zase cca po roce od spuštění HF20 můžeme těšit na nefunkčnost některých dApp založených na Steemu (doufám, že to moc nepostihne třeba můj oblíbený Steemworld :-))

Shebe

PS: Já jsem teď hlavně zvědavý, jestli za tento článek dostanu odměnu dle HF20 nebo HF21 :-).

Sort:  

tohle je dobry vědět . takže už nebude mít cenu bostovat články přes boty protože by jsi prodělal ?

No dle mého názoru ano, teda pokud by zůstali tak, jak jsou dnes. Proto se taky tento HF dělá. No, a nebo to mělo být alespoň jeho cílem - omezit boty a shit posty...

Nebo naopak vyděláš víc - protože bot dostane víc kurátorské odměny? já nevím v té matematice se ztrácím...to je asi vyšší dívčí :-D

Asi tak no :-)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.475 which ranks you at #18127 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 124 contributions, your post is ranked at #107.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Odpověď na Tvé P.S.:
Co jsem se dočetl, tak za tenhle článek už dostaneš odměnu podle HF21. (Nejsem expert ani přes návody, ani přes angličtinu. Ale takhle jsem to já pochopil.)

Díky za info

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 35000 upvotes. Your next target is to reach 36000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13570.31
ETH 390.85
USDT 1.00
SBD 0.98