You are viewing a single comment's thread from:

RE: SmartSteem v #NewSteem kabátu

in #cesky2 years ago

Zajímal by mne výsledek pokusu. Na příkladu jsi psal tag cesky jako povolený tag a actifití jako zakázaný. Za předpokladu, že budou u postu uvedeny oba dva. Co se stane?

Sort:  

Tipuji že ten zakázaný se bude preferovat - ale chce to asi vyzkoušet :)

Viděl bych to stejně. Lze zkusit, nebo hodit dotaz na SteemAuto např. na Discordu.
Každopádně jsem zvědav, jak se to vyvine dál. Nyní mám autovoty nastaveny na steemauto.

..a nemusíš se honit za vysokým počtem smart points..
uvidíme, třeba steemauto taky udělá nějaké vylepšení, ti to mají stejné už (chtělo by se mi napsat léta ale zas tak dlouho to nepoužívám :) ) dlouho..

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.14
JST 0.134
BTC 58437.42
ETH 3966.06
BNB 649.23
SBD 7.24