Sort:  

Kas ta par huinju?

Eztrādes stûris tur ira.

Bezbomzno