You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hayat

in #cointurk3 years ago

bence de çok hoşmuş. Şaşılası bir görüntü ortaya çıkıyor : Birbirinin zıttı anlamına gelen iki cümlenin de hem doğru hem güzel olması :) Teşekkürler paylaşım için

Sort:  

Evet birbirine zıt olan bi cümlenin bu kadar güzel olması şaşırtıcı rica ederim :)