stersle nasıl başa çıkıyorum + [Cointurk 19. Projesi] [email protected]

in #cointurk3 years ago

-kendime telkinde bulunuyorum bazı zamanlar
-öğrenciyim derslerden bunalıp sıkıntıya girdiğim zaman uzaklaşmayı tercih ediyorum ders ortamından
-klasik olucak ama sahile gidip yürüyüş yaparak stresimi atmaya çalışıyorum
-hareketli parça dinlediğim zamanlarda oluyor
genel olarak bu şekil

Sort:  

Merhaba proje yazınızda eksikler var ve yetersiz.Projeyi resteem ve upvote yapıp biraz daha genişletmeniz gerekmekte.Sonrasında discorddan dönüş yapabilirsiniz.

ne gibi eksiklik var bilgi verebilirmisiniz

Congratulations @sniper08! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @sniper08! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @sniper08! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @sniper08! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sniper08! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!