OmiseGo Coin Değer Potansiyeli Cointurk 29.projesi soundofsilence#5902-

in #cointurk3 years ago

Omise tarafından Tayland merkezli oluşturulan bir dijital finans platformu olan OmiseGo‘nun ödeme işleme endüstrisindeki payına bakıldığında ödeme işlemcilerine ait finans değerinin yılda yaklaşık olarak 3,6 trilyon dolar gibi büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Büyük harcamalar yapan her işlemden belirli oranlarda yüzde pay alan ağın en yüksek transferler gerçekleştiren işlemcileri arasında yılda milyarlarca işlem yapan Mastercard, Alipay, VISA ve Wechat gibi Dünya genelinde tanınmış firmalar sayılabilir.

Finansal olarak pay her ne kadar büyük olsa da ödeme şirketleriyle yaşanan en büyük sorunlardan birisi kapalı bir sistem yapılanmasına sahip olan OmiseGo tabanı üzerinden diğer şirketler arasında iletişim kurulamıyor olmasıdır. Yani bu da Paypal hesabı olan bir kullanıcının AliPay hesabına hiçbir şekilde para transferi yapamayacağı anlamına gelmektedir. Bu sebeple OmiseGo ‘nun ileriye dönük hedeflediği planlarından birisi bu konuyla ilgili olan sorunu düzelterek blok zincirine dayanan bir platform oluşturmaktadır. Henüz yeni tasarlanmış olan bir finansal ağ olan OmiseGo herhangi bir merkeze bağımlı olmayan bir borsa sistemi, likidite sağlayıcı mekanizmaları, çeşitli mesajlaşma ağları ve varlık desteği sağlayan blok köprü ağ geçidi içermesinin yanında diğer sabit ağlardan da oldukça farklı bir protokole sahiptir.

1200px-OmiseGO_Logo.svg.png

Foto

Genel olarak incelendiğinde OmiseGo ağı birbirleriyle bağlantısı olan farklı blok zincirlerin birleşimiyle oluşturulmuş ve yüksek dereceli bir işlem performansına sahip bir dijital sistem olarak üretilmiştir. Ağ üzerinden gerçekleştirilen takas ve diğer finans işlemleri blok zincirleri üzerinden yapılırken işlem değerlerinin sabit tutulması ve korunması amacıyla hesaplanan maliyetler zincirlerin sahip olduğu değerleri yükseltecek şekilde diğer zincirlerden bağımsız hale getirilir.

OmiseGo Cüzdan SDK ‘sı

OmiseGo ‘nun sahip olduğu beyaz etiketli cüzdan SDK ‘sı sistem tarafından özel bir koruma altında tutulan şebeke üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde farklı yapılara ait dağıtım çözümlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Farklı özelliklere sahip pazarlar ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar için kolaylık sağlayacak ödeme alternatifleri geliştirmek, özelleştirmek ve yeni uygulamalar eklemek amacıyla gerekli olan esnekliğe optimum düzeyde sahip olan dijital cüzdan sağlayıcıları tüm şebeke işlemlerini de kullanıcıların istekleri doğrultusunda yapmaktadır.

30.Proje konusunda önerim bayramları nasıl geçirdiğimizle alakalı bir yazı olabilir.Ayrıca @kusadasi ekibine bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim..

omisego.jpg

Foto

Sort:  

Congratulations @soundofsilence! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @soundofsilence! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!