NEW cover on my Youtube channel - "Falling" by Harry Styles!

in #cover2 months ago

I slowed down a little bit today. Because of autumn weather we have behind the window I think. Every season has its own melody and this one suits autumn so well. So if you liked my today's mood don't forget to leave a THUMBS UP, click the SUBSCRIBE button and COMMENT! Thank you :)
Dziś troszkę zwolniłam tempo. Chyba przez tą jesienną aurę którą mamy za oknem. Każda pora roku ma swoją własną melodię i ta świetnie pasuje do jesieni. Więc jeśli spodobał Ci się mój dzisiejszy nastrój nie zapomnij zostawić ŁAPKI W GÓRĘ, kliknąć przycisk SUBSKRYBUJ i SKOMENTOWAĆ! Dziękuję :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12973.80
ETH 389.37
USDT 1.00
SBD 0.98